Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: 1.069 θέσεις στην Θεσσαλονίκη - Κοινωφελής Εργασία (PDF)

Ειδική ("αντίστροφη") επεξεργασία workenter: Κατανομή φορέων ανά ειδικότητα, δείτε τη

Αναλυτικά οι θέσεις ανά περιοχή, βαθμίδα και ειδικότητα

Πολύ σημαντικά μερίδια στην κατανομή των θέσεων λαμβάνει ο δήμος Θεσσαλονίκης από το πρόγραμμα Κοινωφελούς  Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Συνολικά, θα επιλεγούν 1.069 νέοι υπάλληλοι, 122 διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Το workenter, για την διευκόλυνση των υποψηφίων, δημοσιεύει -μετά από επεξεργασία- σε αρχείο pdf, (ανοίγει πανεύκολα), τη λίστα με τις ειδικότητες και την κατανομή των φορέων για τον δήμο Θεσσαλονίκης.

Σημειώστε:

  • Η επεξεργασία «διαχωρίζει» αναλυτικά τους φορείς ανά θέση, καθιστώντας το αρχείο εύκολα προσβάσιμο από υποψήφιους που ενδιαφέρονται να δηλώσουν και τους 3 φορείς της ειδικότητάς τους

Δείτε το αρχείο (pdf):

thess.pdf

Αξιοποιείστε τις δυνατότητες του workenter και δείτε τα βασικότερα σημεία του προγράμματος, "ανοίγοντας" (παρακάτω) τις αντίστοιχες "ποδιές".

(-) Την ειδική επεξεργασία, για την διευκόλυνση των υποψηφίων, έκανε ο υπεύθυνος Digital Media του workenter, Θανάσης Τσαγκάρης.