Προγράμματα Εργασίας

ΙΝΕ - ΓΣΕΕ: Δωρεάν εργαστήρια κατάρτισης για ανέργους

Στόχος ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας

Ομαδικά εργαστήρια πληροφόρησης και συμβουλευτικής για ανέργους, ανακοίνωσε πως θα υλοποιήσει στην Αθήνα το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. 

Τα ομαδικά εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν το Μάϊο, παρέχονται δωρεάν και υλοποιούνται μέσω του Εξειδικευμένου Κέντρου Προώθησης στην Απασχόληση της Αθήνας (ΕΚΠΑ Αθήνας), με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη για την ένταξη ή την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71α, Αθήνα, Τ.Κ. 10681).

Προθεσμία: 04/05/2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που επιθυμούν μέσω:

  1. Αίτησης, που βρίσκεται εδώ
  2. Διά ζώσης ή τηλεφωνικά μέσω του ΕΚΠΑ Αθήνας ΙΝΕ ΓΣΕΕ
  3. Τηλ: 210-3327722
 ΑΑ                     Τίτλος Εργαστηρίου  Ημερομηνία  Χώρος   Ώρα  
  1 Ανάπτυξη δεξιοτήτων   επαγγελματικής   προσαρμοστικότητας  09/05/2018ΙΝΕ/ΓΣΕΕ11:00-  14:00
  2 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά   Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής 16/05/2018ΙΝΕ/ΓΣΕΕ11:00-14:00
  3 Εργασιακές σχέσεις και       δικαιώματα 23/05/2018ΙΝΕ/ΓΣΕΕ11:00-14:00
  4 Ανάπτυξη δεξιοτήτων   συναισθηματικής νοημοσύνης 30/05/2018ΙΝΕ/ΓΣΕΕ11:00-14:00