Προγράμματα Εργασίας

Κατάρτιση 1.400 ανέργων με αμοιβή €1.380

Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Προσόντα και μόρια

Η διάρκεια ανεργίας και το ατομικό εισόδημα κρίνουν την υπόθεση "επιλογή"

Ολοκληρώνεται στις 30 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα για 1.400 ανέργους που επιθυμούν κατάρτιση στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου.

Κάθε άνεργος που συμμετέχει επιδοτείται με €1.380.

Το πρόγραμμα προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώστε: 

  1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται απευθείας, πατώντας το κουμπί «Υποβολή αίτησης»
  2. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται, (έως τις 30 Μαρτίου), στα γραφεία του ΣΒΒΕ: Πλ. Μοριχόβου 1, Τ.Κ. 54625, Θεσσαλονίκη 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
  • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΒΒΕ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής