Προγράμματα Εργασίας

Νέο πρόγραμμα: 4.000 άνεργοι στο λιανικό εμπόριο, με 1.471 ευρώ

Πατήστε το κουμπί "Υποβολή αίτησης" και δηλώστε τώρα -εύκολα και απλά- τη συμμετοχή σας

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου

Αξιοποιήστε, τώρα, την ευκαιρία για επιδοτούμενη κατάρτιση που παρέχει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά όλη τη χώρα, απευθύνεται σε 4.000 ανέργους, ηλικίας 18-24 ετών, και αποφέρει στους ωφελούμενους έως και 1.471,60 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέτουν αίτηση συμμετοχής, έως τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου, στον ιστότοπο της ΕΣΕΕ (πατήστε το κουμπί «Υποβολή αίτησης»).

Σημειώστε:

  • Οι νέοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του προγράμματος
  • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο διοικητική περιφέρεια. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή διοικητικής περιφέρειας
  • Κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του