Προγράμματα Εργασίας

Κατάρτιση ανέργων με αμοιβή €1.471 (έως 25 Φεβρουαρίου)

Συμμετέχουν πτυχιούχοι και απόφοιτοι Λυκείου, Γυμνασίου - Δικαιολογητικά και προσόντα

Προβλέπεται θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πέντε αντικείμενα

Ολοκληρώνεται στις 25 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα (€1.471,6) για 3.000 ανέργους που επιθυμούν κατάρτιση στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Το πρόγραμμα προσφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ).

Η δράση ΕΣΠΑ αφορά νέους ηλικίας 18-24 ετών που διαθέτουν δίπλωμα υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώστε τις κρίσιμες προθεσμίες:

  • 25 Φεβρουαρίου: Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην διεύθυνση http://edu.sepe.gr
  • 28 Φεβρουαρίου: Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στην διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 19, 117 43 Αθήνα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης
  • 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις από το μητρώο του ΣΕΠΕ
  • Δωρεάν Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση- συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση

Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής