Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ανοίγει ξανά η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Υμηττού

Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Έπειτα από απόφαση της διοίκησης του ΟΑΕΔ, το επόμενο σχολικό έτος θα λειτουργήσει ξανά η Επαγγελματική Σχολή Μαθητείας Υμηττού (ΕΠΑΣ).

Η σχολή λειτούργησε τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 με την ειδικότητα «Τεχνίτες Εργαλειομηχανών» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, προετοιμάζοντας πολλές γενιές εξειδικευμένων τεχνιτών για μια από τις ελάχιστες βαριές βιομηχανίες της χώρας και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες εγχώριες εταιρίες. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ διαρκεί δύο έτη (τέσσερα εξάμηνα).

Οι ασκούμενοι αμείβονται με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου και για τα τέσσερα εξάμηνα πρακτικής άσκησης, που αντιστοιχεί σε 21,78 € για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και επιδοτείται με 16,54 €.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε την ανακοίνωση του Οργανισμού.