Προγράμματα Εργασίας

Δώρο Πάσχα: Έως 30 Ιουνίου η καταβολή με κρατική επιδότηση

Σε ποιες περιπτώσεις θα καταβληθεί μειωμένο - Τι θα καλύψει το κράτος

Έως και τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κάτα την παρουσίαση των νέων μέτρων για την οικονομία εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, το Δώρο Πάσχα θα καλυφθεί κάτα ένα μέρος για τους εργοδότες που πλήττονται μέσω κρατικής επιδότησης έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία μείωση στο ποσό.

Συγκεκριμένα, η επιδότηση θα αφορά την περίοδο για την οποία οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα μέτρα για τους ΚΑΔ θα αναστείλουν τη λειτουργία τους ή θα καταγράψουν μείωση εσόδων.

Το Δώρο Πάσχα θα πληρωθεί μειωμένο από τις επιχειρήσεις κατά το μέρος που δεν είναι δεδουλευμένο από τους εργαζομένους λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, διότι δεν θα έχουν εργαστεί το μέρος εκείνο που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία.

Mε απόφαση του Πρωθυπουργού το μέρος αυτό θα επιδοτηθεί από το κράτος και δεν θα πληρωθεί από τους εργοδότες.