Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ενημέρωση για τα προγράμματα voucher σε ανέργους

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Νέα ενημέρωση για τα προγράμματα Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων του ΟΑΕΔ νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ & Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ εξέδωσε ο ιστότοπος του voucher (voucher.gov.gr)

Αναφορικά με τους ωφελουμένους των προσκλήσεων:

  • «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» και
  • «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος ή 46ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα, πριν την έναρξη της παρέμβασης, δηλ. πριν την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, ενημερώνονται ότι δεν είναι επιλέξιμοι.

Επισημαίνεται ότι οι πάροχοι υποχρεούνται να ελέγχουν την ημερομηνία γέννησης του κάθε ωφελούμενου σε σχέση με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της παρέμβασης, δηλ. πρώτη μέρα θεωρητικής κατάρτισης.

Αν μετά τον προαναφερθέντα έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος/οι ωφελουμένος/οι υπερβαίνει/ουν το 30ο ή το 46ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα, πριν την ημερομηνία έναρξης της θεωρητικής κατάρτισης, τότε δεν είναι επιλέξιμοι και θα πρέπει να αποδεσμευθούν από το τμήμα (λύση σύμβασης).