ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Πριν από την Πρωτοχρονιά μέρισμα, επίδομα θέρμανσης

Αφορά χιλιάδες νοικοκυριά

Περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά θα λάβουν την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη το κοινωνικό μέρισμα 2019 (έως 700 ευρώ). 

Επίσης, πριν από την Πρωτοχρονιά θα καταβληθεί και το επίδομα θέρμανσης.

Όσοι υπέβαλαν ενστάσεις για το κοινωνικό μέρισμα αυτές θα εξεταστούν, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις αρχές Ιανουαρίου.

Σημειώστε ότι η πλατφόρμα koinonikomerisma.gr. πρόκειται να παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Ιανουαρίου.

Δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος είναι οι ακόλουθες ομάδες πολιτών:

  • Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ
  • Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή θα περιληφθούν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις
  • Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι και έχουν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Και σ' αυτή την κατηγορία θα περιληφθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις
  • Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Τονίζεται ότι με βάση τις διευκρινίσεις που δόθηκαν δικαιούχοι οι οποίοι στις φορολογικές τους δηλώσεις δεν είχαν δηλώσει το ΑΦΜ των εξαρτώμενων μελών, καθώς και δικαιούχοι οι οποίοι είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση για κάποιο από τα προηγούμενα 7 έτη και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να λάβουν το μέρισμα.

Επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως το τέλος του έτους. Για τη συγκεκριμένη παροχή έχουν υποβληθεί πάνω από 600.000 αιτήσεις. 

Φέτος εγκρίθηκαν 100.000 περισότερες αιτήσεις για επίδομα θέρμανσης. Ποσό άνω των 84 εκατ. ευρώ.