Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Επίδομα 2.800 ευρώ με νέο Voucher

Ποιους αφορά

15/12/2019 | 13:35

Νέο πρόγραμμα Voucher το οποίο αποφέρει 2.800 ευρώ σε κάθε δικαιούχο, προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, μέσω ΟΑΕΔ.

Η δράση αφορά νέους 25 έως 29 ετών που έχουν πτυχίο θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Η παροχή των 2.800 ευρώ αναλύεται ως εξής:

  • Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε €2.000 (400 ώρες X 5 €/ώρα)
  • Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε €800 (200 ώρες X 4 €/ώρα)

Προυποθέσεις

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις:
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης
  • Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1990 μέχρι και 30/09/1994
  • Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής)
  • Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τη σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση.