ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

Δώρο Χριστουγέννων: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν σας καταβληθεί

Πότε προβλέπεται κατάσχεση

Συγκεκριμένες κινήσεις θα πρέπει να κάνουν οι μισθωτοί σε περίπτωση που δεν λάβουν έγκαιρα το Δώρο Χριστουγέννων ή το λάβουν με παράτυπες διαδικασίες.

Υπνεθυμίζεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί το Δώρο

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Πότε προβλέπεται κατάσχεση

Υπενθυμίζεται ότι το Δώρο Χριστουγέννων ιδιωτικού τομέα δεν είναι ακατάσχετο έτσι μισθωτοί που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.