Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Περιοχές και φορείς για 5.000 θέσεις απασχόλησης με επίδομα €2.800

Ολόκληροι οι πίνακες - Προθεσμίες

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας τα αποτελέσματα για τους παρόχους που θα αναλάβουν την κατάρτιση 5.000 ωφελούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ σε δύο προγράμματα κατάρτισης με voucher.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί τα προσωρινά αποτελέσματα για την απασχόληση ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ ηλικίας 25 έως 29 ετών και 30 έως 45 ετών.

Η δράσεις θα υλοποιηθούν με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες) και συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Οι υποψήφιοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης που ανέρχεται σε 2.000 ευρώ (400 ώρες*5,00 ευρώ/ώρα) και επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε 800 ευρώ (200 ώρες*4,00 ευρώ/ώρα).

Προσοχή: Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 10564 με συστημένη επιστολή υπόψη της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής ενστάσεων και θα πρέπει να αναγράφεται εξωτερικά στο φάκελο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 25-29 ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΠΕ 30-45.

Δείτε τις περιοχές και τους παρόχους:

mhtrwo_30-45.pdf

mhtrwo_25-29.pdf