Δημόσιο - ΑΣΕΠ

3 προσλήψεις στην Μεταμόρφωση

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών

Για τις ειδικότητες δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
20/07/2018 | 12:15

Διαδικασία πρόσληψης τριών υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή ο δήμος Μεταμόρφωσης, στην Αττική.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.