Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Πότε και πώς θα μπλοκάρονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές

Ακόμα και αναγκαστικές εισπράξεις από τους εργοδότες

Συγκεκριμένα κριτήρια θα αξιοποιεί το ΚΕΑΟ με στόχο τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής και την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Με απόφαση την οποία υπέγραψε χθες ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, εξειδικεύονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή της Αναλυτική Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΚΕΑΟ θα είναι σε θέση να «μπλοκάρει» τους στρατηγικούς κακοπληρωτές από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και παράλληλα θα μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστική είσπραξη ακόμα και από την περιουσία των οφειλετών.

Αναλυτικά, το ΚΕΑΟ θα μπορεί να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλλει τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές
  • Δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του

Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε τουλάχιστον 6 μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων.