Προγράμματα Εργασίας

€1.000 επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ

5.000 δικαιούχοι - Άμεσα η καταβολή - Τα κριτήρια

Έως το τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθεί -εκτός απροόπτου- το επίδομα των 1.000 ευρώ σε πολύτεκνες και τρίτεκνες ασφαλισμένες μητέρες του ΟΓΑ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων το οποίο χωρίζεται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ
  • 700 ευρώ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

Τα κριτήρια είναι τα εξής:

(1) Είναι συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (2018) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

(2) Εχουν, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων, οι μεν τρίτεκνες μητέρες 3 τέκνα, οι δε πολύτεκνες μητέρες τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών,εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.