Δημόσιο

30 προσλήψεις στον δήμο Καλαμαριάς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 30 Ιουλίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών
18/07/2018 | 11:19

Στην πρόσληψη 30 υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Καλαμαριάς.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Θα ισχύσουν κριτήρια ΑΣΕΠ, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν όπου αυτά ζητούνται.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροαώς ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.