Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έτσι θα καταβληθεί το εποχικό επίδομα

Ξεκινούν (16/9) οι αιτήσεις

Ξεκινά τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 8 το πρωί, η διαδικασία αιτήσεων για την καταβολή του εποχικού επιδόματος από τον ΟΑΕΔ

Αιτήσεις υποβάλλουν οι δικαιούχοι με δύο τρόπους:

  • Αυτοπροσώπως σε ΚΠΑ 2
  • Μέσω ΚΕΠ

Προσοχή: Η υποβολή των αιτήσεων μέσω ΚΕΠ θα αρχίσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2019.

Πως η καταβολή

Οι δικαιούχοι ή οι αντιπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους είτε μέσω της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής τους, είτε από οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω ΚΕΠ. Ειδικότερα:

  • Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας, ο δικαιούχος ή ο αντιπρόσωπός του επιδεικνύει το σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης .Σημειώνουμε ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι δύο (2) δικαιούχους, με την επίδειξη της σχετικής εξουσιοδότησης. ΟΙ νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι συναλλάσσονται για πρώτη φορά με τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσέλθουν υποχρεωτικά σε ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας
  • Για την υποβολή της αίτησης από άλλο χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης: 1) Οι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες (στους οποίους έχει χορηγηθεί κλειδάριθμος), θα εισέρχονται στο σύστημα με τη χρήση των κωδικών τους (Είσοδος χρήστη). 2) Όσοι δεν έχουν τον σχετικό κλειδάριθμο, αλλά είναι ήδη συναλλασσόμενοι με τον Οργανισμό, θα πρέπει να εισέρχονται στο Portal του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, προκειμένου να λάβουν οδηγίες για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης ώστε να υποβάλλουν την σχετική αίτηση του εποχιακού βοηθήματος έτους 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο