Δημόσιο

6 θέσεις στον δήμο Τοπείρου

Αιτήσεις έως 23 Ιουλίου

Για την ειδικότητα δεν είναι απαραίτητα τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
17/07/2018 | 11:34

Την πρόσληψη έξι υπαλλήλων επισπεύδει ο δήμος Τοπείρου, στην Ξάνθη.

Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στην διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.