Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Νέα προθεσμία για δωρεάν επιταγές (voucher) σε 200.000 δικαιούχους

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οργανισμού

Την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων των παρόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος χειμερινής περιόδου 2019-2020 ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Η νέα προθεσμία ορίζεται από την 02.09.2019 έως την 20.09.2019 και ώρα 23:59, για την 09.09.2019 έως την 29.09.2019 23:59.

Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων πλατείας για την παρακολούθηση των παραστάσεων που θα ανέβουν στα θέατρά τους κατά τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. Με βάση τις προσφερόμενες αυτές θέσεις από τους παρόχους καθορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων και ωφελουμένων της παροχής, που κατά μέγιστο όριο ανέρχεται στις 200.000.