Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Η λίστα με όλα τα (διαθέσιμα) επιδόματα

Oι προϋποθέσεις για την χορήγησή τους

25/08/2019 | 20:23

Την ολοκληρωμένη λίστα με τα διαθέσιμα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ, παρουσιάζει το workenter.

Σημειώστε:

 • Βασικό επίδομα ανεργίας: 399,25 ευρώ
 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας: 207,61 ευρώ
 • Ειδική παροχή μητρότητας: 650 ευρώ
 • Ειδικό βοήθημα επίσχεσης εργασίας: 239,55 ευρώ
 • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: 239,5 ευρώ
 • Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Οικοδόμοι: 752,21 ευρώ
 • Ειδικό εποχιακό βοήθημα-Σμυριδεργάτη: 1016,50 ευρώ
 • Ειδικό εποχιακό βοήθημα- Δασεργάτες, Καπνεργάτες, Ναυπ/κη Ζώνη: 711,55 ευρώ
 • Ειδικό εποχιακό βοήθημα Μουσικοί, Τραγουδιστές, Ηθοποιοί, Τουριστικά: 508,25 ευρώ

Προϋποθέσεις

Βασικό κριτήριο για την λήψη των επιδομάτων είναι ο χρόνος ανεργίας

Σημειώστε ότι ως χρόνος ανεργίας μετράει το διάστημα συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Για να προσμετρηθεί χρονικό διάστημα συμμετοχής σε πρόγραμμα ως χρόνος ανεργίας πρέπει:

 • Να δηλώσει ο άνεργος τα στοιχεία του προγράμματος στον ΟΑΕΔ, πριν από την έναρξή του.
 • Να έχουν παρέλθει το λιγότερο δύο ημερολογιακά έτη, από την ολοκλήρωση της προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης οι άνεργοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι άνεργοι, εάν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο τις επιδοτήσεις από τα προγράμματα εκπαίδευσης που συμμετέχουν, όσο και το επίδομα ανεργίας.

Σημειώστε ακόμη ότι στα προγράμματα του ΟΑΕΔ κοινωφελούς εργασίας ο χρόνος εργασίας στο πρόγραμμα θα συνυπολογίζεται στην αίτησή για ένταξη στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.