Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα παιδιού (Α21): Πότε η καταβολή της νέας (4ης) δόσης για το 2019 (ΟΠΕΚΑ)

Η νέα αίτηση για τους δικαιούχους

Το διάστημα 25 - 26 Σεπτεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ η νέα (τέταρτη) δόση του επιδόματος παιδιού για το 2019.

Οι δικαιούχοι αρχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα από τον επόμενο μήνα της γέννησης ενός παιδιού ενώ η αίτηση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των κωδικών taxisnet.

H αίτηση Α21 για το επίδομα παιδιού γίνεται μία φορά ετησίως από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές.

Αν θέλετε να προσθέσετε νέο μέλος, κάνετε προβολή της ήδη υποβληθείσας αίτησης και πατάτε το κουμπί Δημιουργία Τροποποιητικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (Α21). Στην νέα αίτηση πατάτε το κουμπί Προσθήκη Τέκνου και καταχωρείτε το επώνυμο (όχι μικρό όνομα) και τον ΑΜΚΑ του παιδιού, στην συνέχεια ακολουθείτε τις οδηγίες της πλατφόρμας.