Δημόσιο

4 προσλήψεις στο δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ζητούνται χειριστές μηχανημάτων και μηχανικοί

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σε όλες τις ειδικότητες

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση τουδήμου.

Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.