Δημόσιο

18 νέες προσλήψεις στο υπ. Εργασίας

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν άδεια Α' κατηγορίας
12/07/2018 | 11:34

Στην πρόσληψη 18 υπαλλήλων κινείται το υπουργείο Εργασίας.

Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 18 μηνών.

Για την ειδικότητα δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως; ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του υπουργείου.

Δείτε δεξιά στο βελάκι της ειδικότητας προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση.