Δημόσιο

10 θέσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ζητείται προσωπικό τριών ειδικοτήτων

Στον διαγωνισμό συμμετέχσουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών
12/07/2018 | 11:15

Την πρόσληψη δέκα υπαλλήλων πραγματοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Προσλαμβάνονται υπάλληλοι τριών ειδικοτήτων, με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλοτναι αυτοπροσώωπς ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση του φορέα, έως τις 19 Ιουλίου.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντα στην αντίστοιχη εφαρμογή.