Προγράμματα Εργασίας

Προστασία πρώτης κατοικίας: Όλα τα SOS για τα ''κόκκινα'' δάνεια

Πάνω από 2.500 ήδη οι αιτήσεις στην πλατφόρμα

Ξεκίνησε από χθες (1/7) το πρωί η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας και ήδη το σύστημα κατέγραψε περισσότερες από 2.500 αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα (δείτε εδώ) θα παραμείνει ανοιχτή για ένα εξάμηνο και εκτιμάται ότι θα δεχθεί περίπου 180.000 αιτήματα από κόκκινους δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 50.000 με μικρά επαγγελματικά και επιχειρηματικά δάνεια με εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Στο πλαίσιο αυτό οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως η ειδική πλατφόρμα είναι συνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και μπορεί να διασταυρώνει το πλήθος των δικαιολογητικών προκειμένου να εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις των δανειοληπτών.

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους www.keyd.gov.gr με την επιλογή του συνδέσμου "Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας". Η πρόσβαση θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι δανειολήπτες θα πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι το πιστοποιητικό βαρών το οποίο εκδίδεται από τα υποθηκοφυλακεία και δεν μπορεί να το δει αυτόματα η πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία.

Οι ''υποψήφιοι'' δανειολήπτες θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας τους να μην υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. Αν το δάνειο είναι επαγγελματικό με υποθήκη την πρώτη κατοικία τότε η αντικειμενική αξία διαμορφώνεται στα 175.000 ευρώ
  • Το συνολικό ύψος δανεισμού με προσημείωση ή εγγύηση πρώτης κατοικίας πρέπει να ανέρχεται ως μέγιστο ποσό στα 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των τόκων
  • Το ανώτερο ύψος των καταθέσεων είναι 15.000 ευρώ μαζί με μετοχές, ομόλογα, κοσμήματα, ράβδους χρυσού, πολύτιμους λίθους
  • Η αξία της υπόλοιπης περιουσίας και των μεταφορικών μέσων του δανειολήπτη, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ

Το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

  • 12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο ένα άτομο
  • 21.000 ευρώ εφόσον διαμένουν δύο άτομα
  • 26.000 ευρώ εφόσον διαμένουν τρία άτομα
  • 31.000 ευρώ εφόσον διαμένουν τέσσερα άτομα
  • 36.000 ευρώ εφόσον διαμένουν πέντε άτομα

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επιδότηση της δόσης του δανείου από 20% έως και 50% για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και αφορά στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια με προσημείωση την πρώτη κατοικία.

Το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη όσον αφορά στα νοικοκυριά, ενώ για τους επαγγελματίες υπάρχουν αντίστοιχα εισοδηματικά κριτήρια που οδηγούν σε 30% οριζόντια επιδότηση. Για μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως και 3.125 ευρώ το ποσό της επιδότησης φτάνει το 50% για στεγαστικά ή άλλου τύπου δανείων, ενώ για τα επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση ορίζεται στο 30%.