Δημόσιο

18 Φύλακες στο νοσοκομείο Κωνσταντοπούλειο - Πατησίων

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018

Το δίπλωμα «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» είναι απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη

Την πρόσληψη 18 υπαλλήλων προωθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο- Πατησίων.

Με την νέα προκήρυξη ζητείται μια, μόνο, ειδικότητα: προσωπικό φύλαξης. Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31Δεκεμβρίου 2018.

Το προσόν που κάνει την διαφορά μεταξύ των υποψηφίων είναι η κατοχή διπλώματος Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στελέχους Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών.

To workenter παρουσιάζει την συγκεκριμένη αίτηση για αυτόν το διαγωνισμό. Συμπληρώστε- εκτυπώστε το έντυπο και καταθέστε το στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου.