Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικό Εισόδημα (ΚΕΑ): Σήμερα (28/6) πληρωμές για 258.482 δικαιούχους (δόση Ιουνίου)

Ολόκληρη η διαδικασία πίστωσης

Διαθέσιμο θα είναι σήμερα Παρασκευή, 28 Ιουνίου, το ποσό του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) που αντιστοιχεί στους δικαιούχους.

Η ενίσχυση του ΟΠΕΚΑ πιστώθηκε στο σύνολο των ATM από χθες Πέμπτη, 27 Ιουνίου.

Με την πληρωμή 53,24 εκατομμυρίων καλύπτονται 258.482 ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31/5.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Διαβάστε επίσης: