Προγράμματα Εργασίας

Οι ειδικότητες εκπαιδευτικών που θα επιλεγούν για τις σχολές ΟΑΕΔ - (Έγγραφο)

Αφορά υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Πλήθος ειδικοτήτων περιλαμβάνει η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Εργασίας, κ. Κώστας Μπάρκας, για την ενίσχυση των σχολών του ΟΑΕΔ με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η απόφαση φέρει αριθμό 24613/Δ1/8616 και δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με αυτήν, για τις ανάγκες των σχολών του ΟΑΕΔ δύνανται να προσληφθούν, ως αναπληρωτές καθηγητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ αλλά και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώστε:

  • "Ο αριθμός των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση Διοικητή/τριας ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις διατεθειμένες πιστώσεις"
  • Θα εκδοθούν Υπουργικές Αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και στη συνέχεια οι προκηρύξεις 
  • Το νέο προσωπικό θα απορροφηθεί, κατά κύριο λόγο, στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, στης Σχολή ΑμεΑ Αθηνών και στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης
  • Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού προσωπικού 

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες.