Δημόσιο - ΑΣΕΠ

5 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 18 Ιουλίου

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 9μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.