Προγράμματα Εργασίας

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ): Από σήμερα η πίστωση Ιουνίου στα ATM

Πληρωμές σε 258.482 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΑ

Από σήμερα Πέμπτη (27/6) θα αρχίσει η πίστωση για το ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΑ.

Η ενίσχυση θα είναι διαθέσιμη στο σύνολο των ATM από αύριο Παρασκευή, 28 Ιουνίου.

Με την πληρωμή 53,24 εκατομμυρίων καλύπτονται 258.482 ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 31/5.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Διαβάστε επίσης: