Προγράμματα Εργασίας

Συντάξεις χηρείας: Νέα δεδομένα στην καταβολή - Αλλάζουν τα ηλικιακά όρια

Ολόκληρη η απόφαση

Ευεργετικές αλλαγές και ουσιαστικές βελτιώσεις έρχονται στην διαδικασία, τα κριτήρια και τον τρόπο καταβολής των συντάξεων χηρείας.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζονται οι νέοι όροι υπό τους οποίους δικαιούνται σύνταξη, λόγω θανάτου.

Σημειώστε:

  • Ως μοναδικός όρος για τη λήψη σύνταξης, λόγω θανάτου, των νομίμων τέκνων, των υιοθετηθέντων και όσων εξομοιώνονται με αυτά, πλέον είναι να είναι άγαμα και μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους
  • Προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα διαζευγμένα και, επομένως, αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλον γάμο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή για την προστασία της οικογένειας, τον σκοπό και το πνεύμα του νόμου και τα διαζευγμένα τέκνα ανήκουν, όπως και τα άγαμα, στα μέλη οικογένειας που ο νομοθέτης θέλει να προστατέψει
  • Επαναφέρεται το ποσοστό του επιζώντος συζύγου στο 70% της σύνταξης του θανόντος
  • Ο επανυπολογισμός της σύνταξης του θανόντος θα λαμβάνεται υπόψη μόνο αν από αυτόν προκύπτει αύξηση για τον δικαιούχο
  • Τα ελάχιστα έτη γάμου προκειμένου κανείς να λάβει σύνταξη χηρείας από 5 γίνονται 3

Τέλος, στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι η ρύθμιση, εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του ν. 4611/2019, αλλά καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν εκδοθεί από τις 13 Μαΐου 2016 ή εκκρεμεί η έκδοσή τους.