Προγράμματα Εργασίας

Προστασίας πρώτης κατοικίας: Πότε οι αιτήσεις στην πλατφόρμα - Ποια δάνεια ευνοούνται

Αυτόματη ταυτοποίηση για δικαιολογητικά - Τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης

Αρχίζει από την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Ιουλίου, η λειτουργία της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την προστασίας της πρώτης κατοικίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πραγματοποιούνται έως τις 31/12/2019.

Οι δικαιούχοι που θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ''ταυτοποιούνται'' -στα περισσότερα έγγραφα- αυτόματα από το ίδιο το σύστημα.

Αυτά είναι εκκαθαριστικά, Ε1, Ε3, ΕΝΦΙΑ, Ε9 και οφειλές του δανειολήπτη προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ποιοι και πώς ωφελούνται

Στους επιλέξιμους δανειολήπτες ανήκουν, μεταξύ άλλων, οφειλέτες με δανειακό χρέος κάτω από 130.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ενώ αν υπάρχει οφειλή από επιχειρηματικό δάνειο το ύψος πέφτει στις 100.000 ευρώ.

Η οφειλή πρέπει να είναι εξασφαλισμένη με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης και ληξιπρόθεσμη δηλαδή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μήνες την 31/12/2018.

Εισοδηματικά κριτήρια ένταξης:

  • Ετήσιο εισόδημα για έναν άγαμο έως 12.500 ευρώ
  • Για ένα ζευγάρι τα 21.000 ευρώ
  • Για τριμελή οικογένεια τις 26.000 ευρώ
  • Για τετραμελή οικογένεια 31.000 ευρώ και για οικογένεια με τρία παιδιά τις 36.000 ευρώ