Προγράμματα Εργασίας

ΕΦΚΑ: Σε ισχύ η ασφάλιση ασθένειας για συνταξιοδοτούμενους από το εξωτερικό

Ολόκληρη η εγκύκλιος (pdf)

Εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1 Ιανουαρίου του 2019 η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας, διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ με έγγραφο του.

Όπως αναφέρεται στο Γενικό Έγγραφο του Φορέα, " δόθηκε η δυνατότητα στους Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς που συνταξιοδοτούνται από οποιαδήποτε αλλοδαπή πηγή, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και δεν είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο ασθένειας, να μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καταβάλλοντας εισφορά ίση προς το 8,5% του ποσού της σύνταξής τους".

Η ασφάλιση αρχίζει από την πρώτη του μήνα μέσα στον οποίο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από την επαγγελματική απασχόλησή του. Η ασφάλιση αυτή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης 300 ημερών από την έναρξή της και δεν απασχολείται σε εργασία για την οποία ασφαλίζεται υποχρεωτικά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης.