Δημόσιο

53 νέες προσλήψεις στο Ιπποκράτειο

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις εργασίας

Θα προσληφθούν τέσσερις μάγειρες με δίπλωμα ΙΕΚ.
19/12/2017 | 11:22

Με 53 υπαλλήλους, τριών ειδικοτήτων, ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, στην Θεσσαλονίκη. 

Θα προσληφθούν: Προσωπικό φύλαξης, μάγειρες και προσωπικό εστίασης 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Σημειώστε τα κριτήρια που κρίνουν τον διορισμό: χρόνος ανεργίας, αριθμός ανηλίκων τέκνων, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών( για το προσωπικό φύλαξης) και εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.