Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αυτό είναι το έγγραφο της παράτασης (pic)

Κοινωφελής Εργασία σε δήμους και περιφέρειες

Σε πλήρη επιβεβαίωση ρεπορτάζ του workenter, για την απροσδιορίστου χρόνου, έως στιγμής, παράταση των συμβάσεων όσων υπηρετούν σε ΟΤΑ, με πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, δημοσιεύουμε την ενημερωτική οδηγία προς όλα τα γραφεία ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την οδηγία, φορείς και ωφελούμενοι πρέπει να ενημερωθούν άμεσα, προκειμένου να συνεχιστεί η απασχόλησή τους.

Η ίδια οδηγία δεν αναφέρει τον ακριβή χρόνο της παράτασης, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες οδηγίες για τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Δείτε την οδηγία:

Σημαντικό: Δεν είναι βέβαιο -αυτή τη στιγμή- αν θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ).