Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τα έξι ''SOS'' για την αίτηση Κοινωνικού Τουρισμού 2019

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής

Ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή (14/6), στις 23:59, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2019 του ΟΑΕΔ.

Σημειώστε τα εξής σημαντικά:

  • Η βεβαίωση ασφάλισης παραχωρείται από τον φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτη 2016, 2017 & 2018 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση
  • Στην περίπτωση ξεχωριστών αιτήσεων δικαιούχων συζύγων, δεν θα πρέπει, να δηλώσετε ο ένας τον άλλο και ως ωφελούμενο (γιατί αυτός που θα εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΑΕΔ και ως δικαιούχος και ως ωφελούμενος θα αποκλείεται). Άρα συμπληρώνονται μόνο τα δυο στοιχεία συζύγου. Τυχόν ωφελούμενα παιδιά ή συνοδοί μπορούν να δηλώνονται και στις δύο αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση επιλογής των γονέων τους θα εκδοθεί μία επιταγή επ’ ονόματί τους στο πλαίσιο της αίτησης του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο συζύγους για τη μοριοδότηση
  • Αν υποβάλατε το φορολογικό έτος 2017 ξεχωριστή φορολογική δήλωση με τον σύζυγό σας πρέπει να επισυνάψετε ή να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Όταν δηλώνετε παιδιά (ως ωφελούμενα μέλη ή απλώς για μοριοδότηση) τα οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του άλλου γονέα, ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στον ΕΦΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση γιαοποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτείται προσκόμιση:

  • Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, για τα παιδιά όλων των ηλικιών
  • Βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού, για τα παιδιά άνω των 18 ετών
  • Βεβαίωσης ΑΜΚΑ, για τα παιδιά όλων των ηλικιών (για τα παιδιά άνω των 18 ετών δεν απαιτείται, αν προκύπτει από τη βεβαίωση

Σημείωση: Το workenter σας προτείνει την υπηρεσία weconsult για να κάνετε την αίτησή σας σωστά, απλά, γρήγορα, μέσα σε 10 λεπτά με την χαμηλότερη χρέωση.

(Στείλτε, σήμερα, το email σας -μαζί με τηλέφωνο επικοινωνίας- στο [email protected] για να αναλάβουμε την αίτησή σας. Μπορείτε εναλλακτικά να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 955 5050).