Προγράμματα Εργασίας

ΟΠΕΚΑ: Αλλαγές στη διαδικασία χορήγησης προνοιακών επιδομάτων

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Σε ισχύ τίθονται τα νέα δεδομένα στην καταβολή προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών ορίζεται η 31-07-2019.

Οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων και του διατροφικού επιδόματος των αρμόδιων Διευθύνσεων των Δήμων και των Περιφερειών του χρονικού διαστήματος έως 31-07-2019 εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ και εν συνεχεία οι σχετικές αποφάσεις αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος υλοποιεί εφεξής την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων.