Προγράμματα Εργασίας

Φορολογικές δηλώσεις 2019: Παράταση για την προθεσμία υποβολής (ΦΕΚ)

Για φυσικά και νομικά πρόσωπα - Ολόκληρη η απόφαση (pdf)

Παράταση για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων υπέγραψε το υπουργείο Οικονομικών, σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα (3/6) στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η αρμόδια υφυπουργός, κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται -εξίσου- μέχρι τις 29 Ιουλίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).