Προγράμματα Εργασίας

Συντάξεις: Σαρωτικές αλλαγές στην καταβολή - Μόνιμο μέτρο από τον Ιούλιο

Οι νέες ημερομηνίες πληρωμών

Σημαντικές τροποποιήσεις στην διαδικασία καταβολής των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν από την καταβολή Ιουλίου.

Όπως προβλέπεται από σχετική απόφαση του υπ. Εργασίας, οι συντάξεις θα καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ στους συνταξιούχους πρώην μη μισθωτούς θα καταβάλλονται την τέταρτη πριν από το τέλος εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σημειώστε:

  • Οι αλλαγές αφορούν στις κύριες συντάξεις και όχι τις επικουρικές
  • Οι συντάξεις Ιουλίου πρόκειται να πληρωθούν στις 25 Ιουνίου για τους μη μισθωτούς και στις 27 Ιουνίου θα πληρωθούν για τους μισθωτούς
  • Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν 2 Ιουλίου