Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Εκ νέου παράταση της κοινωφελούς σε δήμους και υπηρεσίες (ΦΕΚ)

''Πιάνουν'' δουλεία και όσοι σταμάτησαν να εργάζονται (pdf)

Νέα παράταση στην χρονική διάρκεια του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους και Υπηρεσίες Α΄ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών - Β΄ κύκλος» του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επεκτείνεται κατά 8 μήνες μετά το πέρας της δράσης, κατά την ακριβώς προηγούμενη περίπτωση, δίμηνης επέκτασής του και επιπλέον αυτής.

Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων η τελευταία δίμηνη παράταση της σύμβασής τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους, για όλο το χρονικό διάστημα της οκτάμηνης επέκτασης του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λάβει πολλαπλές παρατάσεις, ενώ δεν πρέπει να συγχέεται με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής υποδοχής (2.082 προσλήψεις - Γ' κύκλος).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση (ΦΕΚ).