Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Τα νέα κριτήρια για προσλήψεις (ΦΕΚ)

Ευνοϊκές μετατροπές (και) στις συμβάσεις ωρομίσθιων

Τροποποιήσεις στην διαδικασία προσλήψεων εκπαιδευτικών στον ΟΑΕΔ περιλαμβάνει ο νέος νόμος 4611.

Σημειώστε:

  •  Για την κάλυψη των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών μονάδων σε έκτακτο προσωπικό, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει, εκτός των ωρομισθίων, προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου, από τους ίδιους πίνακες που θα καταρτίζονται για τον σκοπό αυτόν
  • Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών πλήρους ωραρίου ορίζεται ίδιο με αυτό του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Το ωράριο διδασκαλίας των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ορίζεται από 9 έως 15 ώρες την εβδομάδα

Άδειες

Αναπληρωτής εκπαιδευτικός των εκπαιδευτικών δομών του ΟΑΕΔ, με τέκνο έως 2 ετών, δικαιούται, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, να κάνει χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα. Εναλλακτικά, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, δικαιούται άδεια με αποδοχές, διάρκειας 3,5 μηνών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.