Προγράμματα Εργασίας

Συντάξεις Ιουνίου 2019: Πότε η πληρωμή για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ

Όλες οι ημερομηνίες αναλυτικά

Στο διάστημα 30 Μαΐου έως και 4 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των συντάξεων Ιουνίου στους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι οι επικουρικές θα πιστωθούν από το ΕΤΕΑΕΠ την Τρίτη 4 Ιουνίου.

Αναλυτικά οι συντάξεις θα καταβληθούν ως εξής:

  • Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
  • Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
  • Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του υπ. Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις Ιουνίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019
  • Το ΕΤΕΑΕΠ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις Ιουνίου 2019 την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019