Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Ενστάσεις από σήμερα (13/5) για τις παιδικές κατασκηνώσεις (voucher)

Ολόκληρη η διαδικασία - Προθεσμίες

Το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων για τις παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ έχουν από σήμερα (13/5) οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία ορίζεται από σήμερα (08:00) μέχρι και την Τετάρτη 15.05.2019 (23:59).

Τα προσωρινά αποτελέσματα (μητρώα δικαιούχων και παρόχων) στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ, αναρτήθηκαν στις 10/05.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις 16.05.2019 και ώρα 14:00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Διαβάστε επίσης: