Προγράμματα Εργασίας

Ευνοϊκές αλλαγές σε Κοινωνικό Εισόδημα (ΚΕΑ), επίδομα στέγασης, παροχές ΟΠΕΚΑ

Ποιοι και πώς ωφελούνται από τις νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου (120 δόσεις)

Ευνοϊκές αλλαγές έρχονται για τους δικαιούχους που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επίδομα στέγασης 2019, προνοιακά επιδόματα καθώς και σειρά δεκάδων παροχών του ΟΠΕΚΑ.

Στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις 120 δόσεις, περιλαμβάνεται λίστα με τα επιδόματα που απαλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.  

Σε αυτά εντάσσονται οι δικαιούχοι των επιδομάτων:

  • Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
  • Στέγασης 
  • Στέγασης και Επανένταξης
  • Ενίσχυσης οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα
  • Πρόνοιας, Αναπηρίας

Σημειώνεται ότι παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στα προνοιακά επιδόματα.

Tο επίδομα στέγασης αλλά και τα προνοιακά επιδόματα σε άτομα με αναπηρία δε θα προσμετρούνται στο εισόδημα, όσον αφορά τα κριτήρια για τη χορήγηση του ΚΕΑ, του επιδόματος τέκνων και άλλων προνοιακών παροχών.

Αναλυτικά, προβλέπεται το επίδομα ενοικίου να είναι αφορολόγητο, να μην υπόκειται σε κρατήσεις, να είναι ακατάσχετο, να συμψηφίζεται και να μη λογίζεται ως εισόδημα για τα κριτήρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του επιδόματος τέκνων.

Όσον αφορά στις προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δε φορολογούνται.

Όπως τονίζεται, το ποσό των προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει.

Επίσης τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτωνκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος και δεν φορολογούνται.

Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Διαβάστε επίσης: