Προγράμματα Εργασίας

120 δόσεις: Ρύθμιση οφειλών σε εφορία, ταμεία, δήμους - Αναλυτικά παραδείγματα

Κατατίθεται στη Βουλή σήμερα (6/5) το νομοσχέδιο - Ποιοι και πώς εντάσσονται, πότε οι αιτήσεις (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Στη Βουλή εισέρχεται σήμερα Δευτέρα (6/5) το νομοσχέδιο - ''ανάσα'' για την ρύθμιση 120 δόσεων σε οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, δήμους και εφορία.

Η ρύθμιση πρόκειται να ευνοεί τους δικαιούχους ως προς το κούρεμα της βασικής οφειλής (κούρεμα κεφαλαίου με τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής) αλλά και με κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85%.

Σημειώστε:

 • Η εξόφληση θα γίνεται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ
 • Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα φυσικά (3,9 εκατομμύρια οφειλέτες) και νομικά πρόσωπα που έχουν οφειλές (και) στους δήμους
 • Όλοι οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση έως τις 28 Ιουνίου (αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως 31/12/2018 στην εφορία)
 • Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα στις 16 Μαΐου
 • Η ρύθμιση θα έχει ένα πολύ μεγάλο ευεργέτημα για περίπου 80.000 «εγκλωβισμένους» ασφαλισμένους, οι οποίοι, ενώ έχουν συμπληρώσει τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη, λόγω οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Για τους αγρότες που θα μπουν στη ρύθμιση, το όριο της οφειλής αλλάζει στις 6.000 ευρώ (από 4.000)

Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά πρόσωπα (περίπου 3,9 εκατομμύρια οφειλέτες) και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως εξής:

 1. Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ θα υπάρχουν έως 120 δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Για οφειλές έως 3.000 ευρώ σε αυτήν την κατηγορία των οφειλετών που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, δεν θα υπάρχουν προσαυξήσεις και τόκοι
 2. Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, θα ισχύει προοδευτική κλίμακα συντελεστών με βάση την οποία θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, σε συνάρτηση με το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής. Για όσους βαρύνονται με τέκνα, ο συντελεστής θα μειώνεται, προκειμένου ο αριθμός των δόσεων να είναι μεγαλύτερος. Και για τους οφειλέτες αυτούς, το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ
 3. Σε περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής της ρυθμιζόμενης οφειλής προβλέπεται διαγραφή του 100% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση επιλογής λιγότερου αριθμού δόσεων από ό,τι δικαιούται ο φορολογούμενος, θα ισχύουν μειώσεις έως 90% στα ποσά των προσαυξήσεων και των τόκων. Ο ελάχιστος αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης ορίζεται στις 18
 4. Τα εισοδήματα που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των δόσεων, θα είναι τα πραγματικά δηλωθέντα και όχι αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Για τα νομικά πρόσωπα:

 1. Οι οφειλές που προέρχονται από τακτικές αιτίες (π.χ. φόρους εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 18 μηνιαίες δόσεις
 2. Οι έκτακτες οφειλές (π.χ. από φόρους κληρονομιών, εφάπαξ ποσά προστίμων κ.λπ.), θα μπορούν να ρυθμίζονται σε έως και 30 μηνιαίες δόσεις
 3. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ
 4. Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής της ρυθμιζόμενης οφειλής, θα προβλέπεται διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν συσσωρευτεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση επιλογής της αποπληρωμής σε λιγότερες δόσεις, θα προβλέπονται μειώσεις στις προσαυξήσεις και τους τόκους

Οι οφειλέτες μπορούν, εάν θελήσουν, να εντάξουν στη νέα ρύθμιση και ήδη ρυθμισμένες οφειλές τους, ενταγμένες στις «πάγιες ρυθμίσεις» των 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων. Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα προβλέπεται αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ.), ενώ θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα.

Σύμφωνα με παραδείγματα:

 • Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.00 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (διότι το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ)
 •  Έστω οφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ. Η ρύθμιση γίνεται ως εξής: Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ. Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ. Για τα τελευταία επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ 'Αρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ.'Αρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ. 'Αρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 ευρώ / 48,33 = 620. 'Αρα, η ρύθμιση είναι στον μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

Ρύθμιση για χρέη σε δήμους

Με τροπολογία επί του νομοσχεδίου θα εισέλθει η ρύθμιση - ''ανάσα'' για τους οφειλέτες σε δήμους. Πρόκειται να παρέχει εξόφληση οφειλών με έως 100 δόσεις και δυνατότητα έως και ολικής διαγραφής των προσαυξήσεων.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα (π.χ. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης), που έχουν βεβαιωθεί στο παρελθόν ή θα βεβαιωθούν τους επόμενους δύο μήνες. Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης στο ΦΕΚ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά παραδείγματα (πίνακες).