Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΟΣΕ: Ολόκληρη η νέα προκήρυξη

Δείτε ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
06/07/2018 | 12:46

Με 35 νέους υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο ΟΣΕ

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερών από την δημοσιοποίηση της προκήρυξης.

Θα προσληφθούν υπάλληλοι μίας μόνο ειδικότητας: ΥΕ καθαριστριών.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.