Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Έτοιμα τα αποτελέσματα της κοινωφελούς (8.933 θέσεις)

Πότε η ανάρτησή τους - Μιλάει στο workenter στέλεχος του Οργανισμού - Πώς ενημερώνονται οι διοριστέοι - Η διαδικασία

Θέμα ωρών (φαίνεται να) είναι η έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πρόσληψη 8.933 νέων υπαλλήλων σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Υψηλόβαθμη πηγή από την διοίκηση του ΟΑΕΔ ανέφερε, πριν από λίγο, στο workenter, ότι "τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν άμεσα, ώστε την ερχόμενη εβδομάδα να εξελιχθεί η διαδικασία των ενστάσεων".

Σημειώστε όλα τα βήματα έως την πρόσληψη:

(1) Ο Οργανισμός καταρτίζει προσωρινό πίνακα κατάταξης

(2) Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελείται από τρεις πίνακες:

 • Επιτυχόντων
 • Επιλαχόντων
 • Απορριπτέων

(3) Στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού

(4) Ο προσωρινός πίνακας καταάταξης περιλαμβάνει:

 • Αριθμό πρωτοκόλου ηλεκτρονικής αίτησης
 • Συνολική βαθμολογία υποψηφίων
 • Μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε κριτήριο ξεχωριστά

(5) Μετά την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων ακολουθούν οι ενστάσεις. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός τριών ημερών

(6) Οι ενστάσεις θα πρέπει να εξεταστούν εντός 10 ημερών

(7) Όσοι περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα κατάταξης καλούνται, (με e-mail ή τηλεφωνικά), μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων

(8) Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους και παραλαμβάνουν συστατικό σημείωμα προκειμένου να υποδειχθούν στον επιβλέποντα φορέα

(9) Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα

(10) Σε περίπτωση άρνησης επιτυχόντων, κατά την προηγούμενη διαδικασία, ενεργοποιείται ο πίνακας επιλαχόντων

(11) Οι ενδιαφερόμενοι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει να προσκομίσουν:

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • ΑΦΜ
 • ΑΜΚΑ
 • ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
 • Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

- ΝΕΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΟΑΕΔ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα για 8.933 θέσεις εργασίας