Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για το πρόγραμμα voucher - Αφορά τις 30.333 προσλήψεις 

Ολοκληρώνεται η διαδικασία - Ποιοι ευνοούνται

Ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη (24/4) η διαδικασία ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης (voucher) για το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης 8/2018 του ΟΑΕΔ.

Οι επιταγές κατάρτισης (voucher) αφορούν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (30.333 θέσεις).

Τα voucher θα αξιοποιηθούν, κατά μέγιστο όριο, από 26.852 ωφελούμενους.

Η προαιρετική κατάρτιση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει ο φορέας που έχουν τοποθετηθεί.

Διαβάστε επίσης: