Προγράμματα Εργασίας

ΟΑΕΔ - Voucher: ''Τέλος χρόνου'' για αιτήσεις 26.852 ωφελουμένων

Νέα απόφαση για σύσταση μητρώου - Ολοκληρώνεται η υποβολή (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Την δημιουργία νέων θέσεων στο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 8/2018 του Οργανισμού, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης έως και αύριο, Μ. Τετάρτη (24/4).

Οι επιταγές κατάρτισης (voucher) αφορούν τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους, περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (30.333 θέσεις).

Τα voucher θα αξιοποιηθούν, κατά μέγιστο όριο, από 26.852 ωφελούμενους.

Η προαιρετική κατάρτιση περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης των ωφελουμένων διάρκειας 120 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι της Δράσης, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτιση ς, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας και να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης σε πάροχο κατάρτισης της επιλογής τους, από αυτούς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Παρόχων, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει ο φορέας που έχουν τοποθετηθεί.

Δείτε εδώ ολόκληρο το πρόγραμμα (πήρε παράταση)

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε τη (νέα) απόφαση.