Προγράμματα Εργασίας

Επίδομα παιδιού (Α21): Πότε η καταβολή της εμβόλιμης δόσης (ΟΠΕΚΑ)

Τι ελέγχει ο Οργανισμός

Στις 24 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη πληρωμή ποσών επιδόματος παιδιού έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένες αστοχίες της πρώτης πληρωμής του 2019 σε περιορισμένο πλήθος δικαιούχων, ενώ στην ίδια εμβόλιμη πληρωμή θα εξοφληθούν και αναδρομικά ποσά από το 2018.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή αυτή δεν αφορά τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού 2019 για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο ή όσους υπέβαλλαν αίτηση Α21 μετά τις 26 Μαρτίου.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα συμπεριληφθούν στην επόμενη μεγάλη τακτική πληρωμή του επιδόματος παιδιού για το 2019 η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά και όπως προβλέπεται, δηλαδή τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή του ΟΠΕΚΑ, κ. Πλιάκη, ο Οργανισμός ελέγχει κάποιες κατηγορίες του Α21, περίπου 13.000 περιπτώσεις, στις οποίες δημιουργήθηκε πρόβλημα και οι δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά τα ποσά.